SISIL Green Technology Ac Brand New 52928

 • Views:20
 • Ad ID: #7503
 • Ad Posted 6 days ago

Condition New

Product Description

  ඔබටත් පරණ A/C එක අයින් කරල අලුත් එකක් ගන්න කාලෙ ඇවිල්ල කියල හිතුනද???

  මේ වෙනකොටත් දරා ගන්න බැරි තරම් විදුලි බිලක් 💡ගෙවල ගෙවල හෙම්බත් වෙලාද??? 😓 😓

  විදුලිය ඉතිරි කරන A/C එකක් අරගෙන Cool 😎 එකේ ඉන්න කැමති නැද්ද???

  පහසු මිලට ඔබගේ වායුසමීකරනයත් දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න...

  විශ්වාසනීය වගකීමක් සමග අඩුම මිල ගනන් සදහා

  දැන්ම අමතන්න...☎️☎️☎️

  අප ආයතනය විසින් කිසිලෙසකවත් මිල අඩු බාල උපාංග භාවිතා නොකරන අතර වෙලදනාමයක් නොමැති බාල වායුසමන යන්ත්‍ර අප විසින් අලෙවි නොකරයි.

  ඔබට වැඩි කල් පැවැත්මක් සහ ඉහල ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට අපි බැදී සිටින්නෙමු...👨‍🔧👨‍🔧

  වායු සමන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට පෙර මොහොතක් කියවන්න...

  🔴 ඔබගේ වායුසමන යන්ත්‍රය සවි කරන පුද්ගලයා හෝ ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි, බලයලත්, පුහුණුවලත් ආයතනයක්ද? පුද්ගලයෙකුද යන්න තහවුරු කර ගන්න.

  🔴 ලියාපදිංචි ආයතනයක් නොමැතිව part time A/C සවිකරන්නන් විශාල ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් ඔබට වගකීම සහ සේවය (warranty & services) නිසි ලෙස ලබා ගැනීමට අපහසු වනු ඇත

  🔴 ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත (Made In Indian) A/C යන්ත්‍ර , මැලේසියාවේ, තායිවානයේ නිෂ්පාදිත යැයි පවසමින් විවිධ වෙළඳ නාම වලින් අලෙවිය සිදු කරන අතර පාරිභෝගිකයන් විශාල ගණනක් මෙම වංචාවට හසුව ඇත.

  එලෙස අලෙවි කරන A/C පෙට්ටියේ හෝ A/C යන්ත්‍රයෙහි කුඩාවට Made In Indian ලෙස තිබෙනු දැක ගත හැක.

  🔴 අඩු ප්‍රමිතියෙන් යුතු A/C යන්ත්‍ර සවි කර ඔබගේ කාලයත් මුදලත් අපතේ දැමීමෙන් වළකින්න.

  🔴 දැන්වීමේ පල කර ඇති මිලට අමතර කිසිදු සැගවුනු ගාස්තුවක් අප විසින් එකතු නොකරයි.

  🔴 A/C යන්ත්‍රය සවි කිරීම සිදු කරන්නේ අපගේම ආයතන සේවකයන් බව මතක තබා ගන්න. කිසිදු විටෙකත් අතුරු පාර්ශවයකට (Sub Contractors) වායු සමන යන්ත්‍රය සවි කිරීමට ලබා නොදෙයි. එයට හේතුව අතුරු පාර්ශවයක් නිසා, ඔවුන් අදාල ගස්තුව ලබා ගැනීම පමණක් අරමුණු කරගෙන කිසිදු වගකීමකින් තොරව යන්ත්‍රය සවි කිරීම සිදු කරන බැවින්ය.

  දැන් පැය 24 පුරාම ඔබ වෙනුවෙන්...⏰⏰⏰

  ඔබගේ නිවසට, සේවා ස්ථානයට ගැලපෙන වායුසමන යන්ත්‍රය තෝරා ගැනීම (Cooling Capacity, BTU) ගැටලුවක්ද???

  අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් නොමිලේ අපෙන් ඔබට....👍🏻👍🏻

  අප ආයතනයට අදම පැමිණ වෙනස වටහාගන්න....

  Find us on google - https://goo.gl/maps/3xfSxjrSbibXA9n69

  ✅CREDIT/DEBIT CARDS ACCEPTED 💳💳💳

  🔹Brand - SISIL

  🔹Free Installation

  🔹Free 04 Services

  🔹Free Outdoor Brackets

  🔹10 Years Warranty

  🔹Best After sales services

  🔹High Quality Product

  🔹24/7 Island Wide Service

  ❄️70% Power Saving

  ❄️Low voltage operation

  ❄️Low Noise

  ❄️100% Copper

  ❄️Quick Cooling System

  ❄️Hidden LED Display

  ❄️Auto Restart

  ❄️Anti Dust Filter

  ❄️Multi function remote control

  ❄️Sleep mode

  ❄️Silent mode

  ❄️Blue pin copper condenser coil

  ❄️R 32 Gas

  ❄️Turbo System

  ❄️Easy to Repair

  ❄️Low Cost for Spare Parts

  ******* C & S ENGINEERS ******* 🛠🛠🛠

  (මෙහි සදහන් සියලුම චායාරූප C and S Ref Engineers ආයතනය සතු චායාරූප පමනක්ම වේ)


Show more

Show More
{LOOP: ITEM_CUSTOM2}

{ITEM_CUSTOM2.title} {ITEM_CUSTOM2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM2} {LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}

{ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.title} {ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2.value}

{/LOOP: ITEM_CUSTOM_TEXTAREA2}
{LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}
  {ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2.value}
{/LOOP: ITEM_CUSTOM_CHECKBOX2}

Product Description

  ඔබටත් පරණ A/C එක අයින් කරල අලුත් එකක් ගන්න කාලෙ ඇවිල්ල කියල හිතුනද???

  මේ වෙනකොටත් දරා ගන්න බැරි තරම් විදුලි බිලක් 💡ගෙවල ගෙවල හෙම්බත් වෙලාද??? 😓 😓

  විදුලිය ඉතිරි කරන A/C එකක් අරගෙන Cool 😎 එකේ ඉන්න කැමති නැද්ද???

  පහසු මිලට ඔබගේ වායුසමීකරනයත් දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න...

  විශ්වාසනීය වගකීමක් සමග අඩුම මිල ගනන් සදහා

  දැන්ම අමතන්න...☎️☎️☎️

  අප ආයතනය විසින් කිසිලෙසකවත් මිල අඩු බාල උපාංග භාවිතා නොකරන අතර වෙලදනාමයක් නොමැති බාල වායුසමන යන්ත්‍ර අප විසින් අලෙවි නොකරයි.

  ඔබට වැඩි කල් පැවැත්මක් සහ ඉහල ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීමට අපි බැදී සිටින්නෙමු...👨‍🔧👨‍🔧

  වායු සමන යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට පෙර මොහොතක් කියවන්න...

  🔴 ඔබගේ වායුසමන යන්ත්‍රය සවි කරන පුද්ගලයා හෝ ආයතනය රජයේ ලියාපදිංචි, බලයලත්, පුහුණුවලත් ආයතනයක්ද? පුද්ගලයෙකුද යන්න තහවුරු කර ගන්න.

  🔴 ලියාපදිංචි ආයතනයක් නොමැතිව part time A/C සවිකරන්නන් විශාල ප්‍රමාණයක් දිවයින පුරා ඇති අතර ඔවුන්ගෙන් ඔබට වගකීම සහ සේවය (warranty & services) නිසි ලෙස ලබා ගැනීමට අපහසු වනු ඇත

  🔴 ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත (Made In Indian) A/C යන්ත්‍ර , මැලේසියාවේ, තායිවානයේ නිෂ්පාදිත යැයි පවසමින් විවිධ වෙළඳ නාම වලින් අලෙවිය සිදු කරන අතර පාරිභෝගිකයන් විශාල ගණනක් මෙම වංචාවට හසුව ඇත.

  එලෙස අලෙවි කරන A/C පෙට්ටියේ හෝ A/C යන්ත්‍රයෙහි කුඩාවට Made In Indian ලෙස තිබෙනු දැක ගත හැක.

  🔴 අඩු ප්‍රමිතියෙන් යුතු A/C යන්ත්‍ර සවි කර ඔබගේ කාලයත් මුදලත් අපතේ දැමීමෙන් වළකින්න.

  🔴 දැන්වීමේ පල කර ඇති මිලට අමතර කිසිදු සැගවුනු ගාස්තුවක් අප විසින් එකතු නොකරයි.

  🔴 A/C යන්ත්‍රය සවි කිරීම සිදු කරන්නේ අපගේම ආයතන සේවකයන් බව මතක තබා ගන්න. කිසිදු විටෙකත් අතුරු පාර්ශවයකට (Sub Contractors) වායු සමන යන්ත්‍රය සවි කිරීමට ලබා නොදෙයි. එයට හේතුව අතුරු පාර්ශවයක් නිසා, ඔවුන් අදාල ගස්තුව ලබා ගැනීම පමණක් අරමුණු කරගෙන කිසිදු වගකීමකින් තොරව යන්ත්‍රය සවි කිරීම සිදු කරන බැවින්ය.

  දැන් පැය 24 පුරාම ඔබ වෙනුවෙන්...⏰⏰⏰

  ඔබගේ නිවසට, සේවා ස්ථානයට ගැලපෙන වායුසමන යන්ත්‍රය තෝරා ගැනීම (Cooling Capacity, BTU) ගැටලුවක්ද???

  අවශ්‍ය සියලුම උපදෙස් නොමිලේ අපෙන් ඔබට....👍🏻👍🏻

  අප ආයතනයට අදම පැමිණ වෙනස වටහාගන්න....

  Find us on google - https://goo.gl/maps/3xfSxjrSbibXA9n69

  ✅CREDIT/DEBIT CARDS ACCEPTED 💳💳💳

  🔹Brand - SISIL

  🔹Free Installation

  🔹Free 04 Services

  🔹Free Outdoor Brackets

  🔹10 Years Warranty

  🔹Best After sales services

  🔹High Quality Product

  🔹24/7 Island Wide Service

  ❄️70% Power Saving

  ❄️Low voltage operation

  ❄️Low Noise

  ❄️100% Copper

  ❄️Quick Cooling System

  ❄️Hidden LED Display

  ❄️Auto Restart

  ❄️Anti Dust Filter

  ❄️Multi function remote control

  ❄️Sleep mode

  ❄️Silent mode

  ❄️Blue pin copper condenser coil

  ❄️R 32 Gas

  ❄️Turbo System

  ❄️Easy to Repair

  ❄️Low Cost for Spare Parts

  ******* C & S ENGINEERS ******* 🛠🛠🛠

  (මෙහි සදහන් සියලුම චායාරූප C and S Ref Engineers ආයතනය සතු චායාරූප පමනක්ම වේ)


Show more

Show More

Similar ads

Image

Meet the seller in person, check the item and make sure you are satisfied with it before you make a payment.

විකිණුම්කරු පෞද්ගලිකව මුණගැසී, අයිතමය පරීක්ෂා කර ගෙවීමක් කිරීමට පෙර ඔබ එයින් සෑහීමකට පත්වන බවට වග බලා ගන්න.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept