ලීසිං වාරේ Honda GP 5 උපරිම
1 month ago |
Posted by:(Quick Vehicle)
| Views:44
Location
Wattala
Add Updated
19 Sep 2020

₨ 1,499


Negotiable Price

Description

ඔබගේ හිතේ පිරුණු සුන්දරම සිහින වාහනය සඳහා විශ්වාසනීය නාමය අප ආයතනයයි. දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථායක ඔබ සිටි නම්,ඔබගේ නිවසට අපගේ සේවය ලබාදිමට අප සුදානම් . එමෙන්ම ඔබගේ වාහනය සඳහා උපරිම ණය පහසුකම , අවම වාරිකය ඔබට ගෙවීමට පහසු වන ආකරයෙන් අප සලසා දිමට හැක . ඔබ විදේශ රටක ,වෙසෙන ලාංකිකයෙක් නම්,ඔබගේ මෙරට වෙසෙන ඔබගේ, දෙමාපියන් ,දුදරුවන්,බිරිඳ යටතේ ඔබගේ සිහින වාහනය ඔවුන්ගේ නමින් ලබාගත හැක. ඔබට අවශ්‍ය වාහනයට අවම පොලියක් අප විසින් සලසා දෙන අතර විශ්වාසදායී සේවාවක් වගේම ඔබට අවම වාරික යටතේ ( අවම පොලිය ) වැඩිම වාහන තක්සේරු මුදලක් තවද වාහනයක සිහිනයක් සැබැ කර ගැනීමට නිවැරදි ලීසිං ක්‍රමයක් තෝරාගැනීමට අප ඔබට අවශ්‍යයෙන්ම සහයෝග වන්නෙමු. වාහනය කුමක් වුවත් එය ඔබගේ කරදීමට අප සුදානම්. ඔබගේ සිහින වාහනයට වැඩිම ණය මුදලක් සහිත පහසුකම් රැසක්‌. අමතන්න ☎️ චින්තක දැන්ම ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම ලීසිං පහසුකමක් ලබා ගැනිමට ලංකාවේ විශ්වාසනිය ආයතනය...... අප විසින් ඔබට ලබාදෙන විශේෂ සේවා අඩුම මුල්‍ය අනුපාතය එක් දින සේවය අවම ලියකියවිලි අවම ලියකියවිලි ගාස්තු 85% ලීසිං පහසුකම් කඩිනම් සුහද ශීලී සේවය ඉක්මනින් අමතන්න ..... Show more


Location

25948